Utbildning

Utbildning


Vi håller både öppna utbildnignar samt uppdragsutbildningar riktade till skolor.


Fredag 8 november startar utbildningen Svårigheter i undervisningen - Hitta lösningar för att möjliggöra lärande för varje barn. Två dagars utbildning där teori varvas med praktiska exempel och diskussioner utifårn deltagarnas egna erfarneheter. Mer information om utbildningen.


Vi håller kortare och längre utbildningar om autismspektrumtillstånd, bemötande, förhållningssätt, kommunikation, samarbetsbaserad problemlösning och skoljuridik. Hör av er så diskuterar vi hur ett upplägg kan se ut för just er.


Exempel på utbildningar är:


Inspiration till kommunikation!

Workshop för er som har barn eller arbetar med barn, unga eller vuxna med behov av alternativ och kompletterande kommunikation. En utbildning som anpassas efter era behov där föreläsning varvas med praktiska övningar.


När vi behöver tänka annorlunda – Föreläsning för förskola

Hitta lösningar för barn i behov av särskilt stöd


Barn behöver inte ha en neuropsykiatrisk diagnos för att vara i behov av anpassningar på förskolan. Föreläsningen som bygger på tanken att ”Barn gör rätt om de kan” (Ross W Greene) tar upp vilka svårigheter som kan ligga bakom ett beteende som är svårt att förstå och vad vi kan göra för att hjälpa på bästa sätt.


Samtalsmatta – Fråga så du får svar

Att använda bilder som stöd när du ställer viktiga frågor


När det finns svårigheter i undervisningen

Hitta lösningar för att möjliggöra lärande för varje barn


Barn behöver inte ha en neuropsykiatrisk diagnos för att behöva anpassningar i skolan. Föreläsningen som bygger på tanken att ”Barn gör rätt om de kan” (Ross W Greene) tar upp vilka svårigheter som kan ligga bakom ett beteende som är svårt att förstå och vad vi kan göra för att hjälpa på bästa sätt.


Mindfulness i skolan


Ofta hålls utbildning i kombination med handledning.