Mindfulness

Skolor


Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel autismspektrumtillstånd är av yttersta vikt för personal i barnomsorg och skola.


Vi erbjuder föreläsningar, både öppna och som uppdrag där innehållet styrs av era behov. Vi har också längre utbildningar riktade mot skolor  om autismspektrumtillstånd, bemötande,kommunikation,  förhållningssätt och hantering av problemskapande beteenden.


Vi vill att handledning ska bli en naturlig del i skolor och erbjuder både metodhandledning och processhandledning till både skolor och förskolor.