Handledning

Kommun & LSS


Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd samt andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar är av yttersta vikt för personal inom LSS-verksamheter.


Vi erbjuder föreläsningar, både öppna och som uppdrag där innehållet styrs av era behov. Vi har också längre utbildningar riktade mot LSS samt vård och omsorg  om autismspektrumtillstånd, bemötande,kommunikation,  förhållningssätt och hantering av problemskapande beteenden.


Vi vill att handledning ska bli en självklar del inom LSS och erbjuder både metodhandledning och processhandledning.