Handledning

Handledning


Vi erbjuder handledning för verksamheter inom LSS-verksamheter.


Processhandledning utgår från att vi behöver tid och reflektion för att tillsammans komma vidare i vårt professionella arbete. Vi behöver tid till att reflektera både över oss själva, vår profession och hur vi skapar gemensamma värdegrunder.

Det är gruppen som tillsammans har svar och i processhandledning är handledarens roll att hjälpa deltagarna att hitta sina egna lösningar.


När arbetsgruppen behöver mer stöd och kompetenshöjning gällande AST, pedagogiska metoder, anpassningar, hjälpmedel och problemskapande beteenden för att nämna några områden kan det i stället vara bäst med metodhandledning där handledningen får en mer konsulterande karaktär. Ibland önskar deltagarna att det ska vara handledning kombinerat med utbildning.


Oavsett form vi kommer överens om utgår det från deltagarnas behov med ett brukarperspektiv och aktivt deltagande av samtliga i handledningsgruppen.