Utbildningar

UtbildningarFör att den personliga assistansen speciellt då brukaren har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ska bli av hög kvalité,  är kunskap och utbildning väldigt viktigt. Vi erbjuder här en rad utbildningar för både såväl administrativ personal men framför allt assistenter.

Våra utbildningar hålls av utbildare med lång erfarenhet och kompetens inom området. Exempel på utbildningar:


Lagstiftning

en övergripande bild av lagstiftningen på området för att ge en grundförståelse av brukarens rättigheter.

Behandlar LSS, SFB 51 Kap, SoL och HSL

Anmälningsplikten då barn far illa

Anmälan om missförhållanden

Sekretessregler

Autismspektrumtillstånd

Bemötande och förhållningssätt

Problemskapande beteenden

Att vara personlig assistent