Handledning

HandledningAtt arbeta som personlig assistent är oftast ett ensamt arbete och beroende på brukarens svårigheter uppstår många gånger frågor och dilemman.


Det är då brukaren har stora svårigheter med t ex kommunikation, utåtagerande beteenden helt nödvändigt att ha en löpande handledning kontinuerligt kanske flera gånger per månad. Behovet kan naturligtvis också ändras över tid.


Med en erfaren handledare guidas arbetslaget med eller utan brukaren (dennes beslut) till att finna gemensamma lösningar och strategier för hur assistansen skall utformas och hur man hanterar olika situationer.


Vi arbetar med ett stort nätverk av handledare över hela landet med gedigen kunskap inom området.