Föreläsningar

FöreläsningarHar man inte det omfattande behov som t ex direkta utbildnings- och handledarinsatser kan föreläsning vara ett alternativ eller i kombination.

 

Det kan vara en generell utbildning om en diagnos eller om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i allmänhet. Det kan också vara en föreläsning eller föreläsningsserie runt en specifik brukare och dennes svårigheter.


Föreläsningarna kan rikta sig till assistenter, nätverket eller till anhöriga.