Hem

Vad vi erbjuder


Tinjen erbjuder föreläsningar, utbildningar, handledning och H.A.P.P.Y coaching inom autism, IF, bemötande, kommunikation, anhörigfrågor samt lycka och välmående inom LSS. 


Vi riktar våra tjänster till skolor, kommuner, assistansanordnare, LSS verksamheter och andra föreläsningsföretag.


Lycka. välmående och

H.A.P.P.Y coaching


Både föreläsning, utbildning och handledning erbjuds om hur vi kan bidra till ökad lycka och välmående inom LSS.


Mindfulness för personal


Mindfulness för personal som arbetar inom exempelvis LSS, vård och skola. Även för intresseorganisationer.

Föreläsningar


Både kortare och längre föreläsningar inom bland annat autism, IF, lågaffektivt bemötande och kommunikation.

Mötet med anhöriga


Föreläsning om det viktiga mötet med anhöriga i kris. Riktar sig till all personal som möter anhöriga som ex. vården, LSS, skola och socialjänsten. 

Vi vill verka för ökad kompetens med allas rätt till lycka och välmående i fokus!