Utbildningar

Utbildningar

 

 

För att den personliga assistansen speciellt då brukaren har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ska bli av hög kvalité, är kunskap och utbildning väldigt viktigt. Vi erbjuder här en rad utbildningar för både såväl administrativ personal men framför allt assistenter.

Våra utbildningar hålls av utbildare med lång erfarenhet och kompetens inom området. Exempel på utbildningar:

 

  • Lagstiftning
  • en övergripande bild av lagstiftningen på området för att ge en grundförståelse av brukarens rättigheter.
  • Behandlar LSS, SFB 51 Kap, SoL och HSL
  • Anmälningsplikten då barn far illa
  • Anmälan om missförhållanden
  • Sekretessregler
  • Autismspektrumtillstånd
  • Bemötande och förhållningssätt
  • Problemskapande beteenden
  • Att vara personlig assistent

 

Copyright © All Rights Reserved